ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐
 
      ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ที่ประสงค์จะสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ให้ยื่นแบบรับสมัคร หรือแบบรับการเสนอชื่อโดยตรงด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5321-1048-50 ต่อ 113 ภายใน วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือส่งแบบรับสมัคร หรือแบบรับการเสนอชื่อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งในกรณีนี้จะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ 
เอกสารดาวน์โหลด
        ใบสมัครรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่   [5,012 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 20 มค. 65 เวลา 05:48 น.  โดย :  นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th