เอกสารประกอบการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน(H4U+)
 
      เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
        การเก็บข้อมูลH4U+  [0 Kb]
        คู่มือ H4U 2565-Final  [0 Kb]
 
ณ วันที่ : 09 ธค. 64 เวลา 16:12 น.  โดย :  นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th