ประกาศเพิ่มเติม รายการยาที่มีการต่ออายุยานวัตกรรม(ผลสืบราคายา จังหวัดเชียงใหม่ 2565)
 
         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอประกาศเพิ่มเติม รายการยาที่มีการต่ออายุยานวัตกรรม(ผลสืบราคายา จังหวัดเชียงใหม่ 2565) ตามเอกสารที่แนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศเพิ่มเติม รายการยาที่มีการต่ออายุยานวัตกรรม(ผลสืบราคายา จังหวัดเชียงใหม่ 2565)  [0 Kb]
 
ณ วันที่ : 07 ตค. 64 เวลา 08:14 น.  โดย :  นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : คุ้มครองผู้บริโภคฯ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th