การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมปีงบประมาณ2565
 
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดให้มีการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 บริษัท/ห้าง/ร้าน ใด สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        เอกสารประกอบการยื่นซองสืบราคา  [821 Kb]
        แจ้งสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  [50 Kb]
 
ณ วันที่ : 27 สค. 64 เวลา 10:28 น.  โดย :  นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : คุ้มครองผู้บริโภคฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th