การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2565
 
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดให้มีการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 บริษัท/ห้าง/ร้าน ใด สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        1.เอกสารประกอบการยื่นซองสืบราคายา  [92 Kb]
        4.ใบเสนอราคายา  [11 Kb]
        3.แบบเสนอข้อมูล  [53 Kb]
        2.รายการสืบราคายาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบ2565  [238 Kb]
 
ณ วันที่ : 11 สค. 64 เวลา 11:38 น.  โดย :  นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : คุ้มครองผู้บริโภคฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th