เอกสารประกอบการประชุม ANC FS ครั้งที่ 2/2564
 
      เอกสารประกอบการประชุม ANC FS ครั้งที่ 2/2564  (Zoom)
วันจันทร์ ที่ 16 พ.ย. 2563  เวลา 13.30 - 16.30 น.

- แนวทางการกำกับ ติดตามงาน FS สุขภาพช่องปาก_ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ

- การบริการจัดการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน_น.ส.กฤษณา จงส่งเสริม

-แบบบันทึกข้อมูล FS Dent

- แบบติดตามและประเมินสถานการณ์สุขภาพช่องปาก
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบติดตามและประเมินสถานการณ์สุขภาพช่องปาก  [67 Kb]
        แบบบันทึกข้อมูล FS Dent  [1,154 Kb]
        การบริการจัดการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน_น.ส.กฤษณา จงส่งเสริม  [2,029 Kb]
        แนวทางการกำกับ ติดตามงาน FS สุขภาพช่องปาก_ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ  [949 Kb]
 
ณ วันที่ : 17 พย. 63 เวลา 09:46 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740