สรุปการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
      ประเด็น 1) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) 2) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 3) โรควัณโรค (TB) 4) ผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม กระดูกสะโพกหัก Falling 5) พัฒนาการเด็ก (เด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย) 6) ฆ่าตัวตาย 
 
ณ วันที่ : 12 พย. 63 เวลา 10:50 น.  โดย :   []
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740