ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
      สำนักงานปลัดกระทรวงกองกลางส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น]  [121 Kb]
 
ณ วันที่ : 12 พย. 63 เวลา 10:24 น.  โดย :  นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740