ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ เพื่อพัฒนาประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ เพื่อพัฒนาประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  [367 Kb]
 
ณ วันที่ : 06 พย. 63 เวลา 10:45 น.  โดย :  -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : ทรัพยากรบุคคล]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740