หนังสือแจ้งแนวทางการทำงานร่วมกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่2564
 
      ขอให้CM และผู้รับผิดชอบงานLTC ดาวโหลดเอกสารเพื่อใช้ในการทำงานต่อไป
เอกสารดาวน์โหลด
        ข้อกำหนดอาสาบริบาลท้องถิ่นปี2564  [4,637 Kb]
        หนังสือแจ้งแนวทางจากกรมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย  [125 Kb]
        ใบประกาศอาสาบริบาลท้องถิ่น  [1,188 Kb]
        6การจัดทำแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้สูงอายุของอาสาบริบาลท้องถิ่น  [379 Kb]
        4.แบบฟอร์มcare plan  [23 Kb]
        3.แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน  [41 Kb]
        2.ตารางมอบหมายงาน  [20 Kb]
        1.รายงานประจำเดือนdocx สรุปปะหน้า  [20 Kb]
        1.1รายงานประจำเดือนรายวัน  [19 Kb]
        ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยอาสาบริบาลท้องถิ่น  [1,663 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 12 พย. 63 เวลา 10:24 น.  โดย :  นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740