แจ้งนโยบายบริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก (FS) ปี 2564
 
      - บันทึก/หนังสือ แจ้งนโยบายการบริการฯ ปี 2564 จากสำนักงานปลัด
- หนังสือแจ้งรพศ./รพท./รพช./สสอ. เรื่อง แจ้งนโยบายการบริการฯ ปี 2564 จาก สสจ.เชียงใหม่ 
- กรอบการจัดบริการ (FS) ปี 2564
- คู่มือการบริหารจัดการฯ 
เอกสารดาวน์โหลด
        คู่มือการบริหารจัดการฯ  [2,848 Kb]
        กรอบการจัดบริการ (FS) ปี 2564  [101 Kb]
        บันทึก/หนังสือ แจ้งนโยบายการบริการฯ ปี 2564 จากสำนักงานปลัด  [207 Kb]
        หนังสือแจ้ง สสอ เรื่อง แจ้งนโยบายการบริการฯ ปี 2564   [452 Kb]
        หนังสือแจ้ง รพท./รพช./ เรื่อง แจ้งนโยบายการบริการฯ ปี 2564   [331 Kb]
 
ณ วันที่ : 29 ตค. 63 เวลา 10:45 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740