การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การมอบอำนาจและการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 
      การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การมอบอำนาจและการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 440/2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  [0 Kb]
        คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6376,6377 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564  [0 Kb]
        คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2588,2589,2590 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  [0 Kb]
        คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4911,4912,4914 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  [0 Kb]
        คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4660/2563 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  [0 Kb]
        คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4621,4622,4623/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  [0 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 10 กพ. 65 เวลา 11:51 น.  โดย :  กลุ่มกฎหมาย  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มกฎหมาย]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th