การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการดูแลสุขภาพช่องปากในเดือนตุลาคม 2563
 
      -แบบสรุปกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการดูแลสุขภาพช่องปากเดือน ต.ต. 2563   
หมายเหตุ   1. หนังสืออยู่ระหว่างดำเนินการ
2. ส่งแบบสรุปกิจกรรม ภายในวันที่ 29 ต.ต. 63
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบสรุปการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสฯเดือนตุลาคม 2563  [1,576 Kb]
 
ณ วันที่ : 12 ตค. 63 เวลา 14:43 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740