รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 / 2563
 
      รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 / 2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
เอกสารดาวน์โหลด
        Report (กวป.) 8/2563  [4,396 Kb]
 
ณ วันที่ : 02 ตค. 63 เวลา 10:25 น.  โดย :  นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740