ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และผลการสืบราคาค่าส่งตรวจต่อทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์
 
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าส่งตรวจต่อทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยให้เริ่มสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผล จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
เอกสารดาวน์โหลด
        แจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และผลการสืบราคาค่าส่งตรวจต่อทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์  [50 Kb]
        ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  [540 Kb]
        ผลการสืบราคาค่าส่งตรวจต่อทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์  [230 Kb]
 
ณ วันที่ : 25 กย. 63 เวลา 10:53 น.  โดย :  นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : คุ้มครองผู้บริโภคฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740