โครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ตุลาคม 2563 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
 
      - สำเนาโครงการ
-แบบรายงานกิจกรรมโครงการรณรงค์ 
- one page คนไทยสดุดีสมเด็จย่า วันจันทร์ที่ 21 ตค 63 (1)
เอกสารดาวน์โหลด
        - one page คนไทยสดุดีสมเด็จย่า วันจันทร์ที่ 21 ตค 63 (1)  [1,176 Kb]
        - แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงานรณรงค์ ปี 63   [13 Kb]
        - สำเนาโครงการ  [2,160 Kb]
 
ณ วันที่ : 24 กย. 63 เวลา 08:16 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740