ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกรกฎาคม 2563 (เฉพาะเวียงแหง)
 
      ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกรกฎาคม 2563 (เฉพาะเวียงแหง)
เอกสารดาวน์โหลด
        State_0763 (เฉพาะเวียงแหง)  [166 Kb]
 
ณ วันที่ : 21 กย. 63 เวลา 14:56 น.  โดย :  งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : ประกันสุขภาพ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740