EB12 บันทึกรับทราบ ขออนุญาตเผยแพร่
 
      ไตรมาส 4
เอกสารดาวน์โหลด
        EB21 PRINTSCREEN  [269 Kb]
        EB21 link TIMAS  [191 Kb]
        EB21 ข้อ5 ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะไตรมาส 4  [97 Kb]
        EB21 บันทึกรับทราบผลการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาส4  [119 Kb]
        EB17 printscreen  [297 Kb]
        EB17 link mitas  [275 Kb]
        EB17 ฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่  [100 Kb]
        EB17 แบบรายงานสรุปผลป้องกันการรับสินบน ไตรมาส4  [111 Kb]
        EB17 บันทึกสรุปเสนอผู้บริหาร  [91 Kb]
        EB16 link  [184 Kb]
        EB16 ฟอร์มเผยแพร่  [113 Kb]
        EB16 รายงานร้องเรียนรวมสองเรื่อง  [113 Kb]
        EB16 รายงานร้องเรียนทุจริต  [114 Kb]
        EB16 รายงานร้องเรียนทั่วไป  [114 Kb]
        EB12 link  [183 Kb]
        EB12 ฟอร์มขอเผยแพร่  [98 Kb]
        EB12 ผลการดำเนินงาน ณ ส.ค 63  [76 Kb]
        EB12 ข้อ 1 บันทึกรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน  [118 Kb]
 
ณ วันที่ : 04 กย. 63 เวลา 13:00 น.  โดย :  นายเอกชัย สมบัติรัตนากร [สสอ.แม่ออน]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740