EB4
 
      ไตรมาส 4
เอกสารดาวน์โหลด
        EB12 บันทึกรับทราบ ขออนุญาตเผยแพร่  [118 Kb]
        EB4 link MITAS  [190 Kb]
        EB4 printscreen  [721 Kb]
        EB4 แบบสขร. ส.ค 63  [55 Kb]
        EB4 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  [199 Kb]
        EB4 ฟอร์มเผยแพร่ ส.ค 63  [100 Kb]
        EB4 ฟอร์มเผยแพร่ ก.ค 63  [100 Kb]
        EB4 ฟอร์มเผยแพร่ มิ.ย 63  [100 Kb]
        EB4 แบบสขร. มิ.ย 63  [51 Kb]
        EB4 รายงาน สขร กค 63  [55 Kb]
        EB4 ขออนุญาตเผยแพร่ มิ.ย 63  [168 Kb]
        EB4 ขออนุญาตเผยแพร่ ส.ค 63  [168 Kb]
        EB4 ขออนุญาตเผยแพร่ ก.ค 63  [168 Kb]
        EB4 รายงาน สสจ ขอเผยแพร่ข้อมูล  [98 Kb]
        EB4 บันทึกรายงานผู้บริหารทราบ  [188 Kb]
 
ณ วันที่ : 04 กย. 63 เวลา 11:17 น.  โดย :  นายเอกชัย สมบัติรัตนากร [สสอ.แม่ออน]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740