EB2 แจ้งประกาศแนวทางจัดซื้อจัดจ้าง
 
      ไตรมาส 4
เอกสารดาวน์โหลด
        EB4 ขออนุญาตเผยแพร่ สสจ  [98 Kb]
        EB3 ข้อ 1.5 printscreen จากเวปไซต์หน่่วยงาน  [340 Kb]
        EB3 link MITAS  [292 Kb]
        EB3 ข้อ 1.4 ภาพถ่าย  [121 Kb]
        EB3 ข้อ 1.2 เอกสารจัดซื้อราคาสูงสุด  [336 Kb]
        EB3 ข้อ 1.1 เอกสารเผยแพร่จัดซื้อเกิน 5000  [274 Kb]
        EB2 วาง link แสดงหลักฐานจาก MITAS  [275 Kb]
        EB2 หนังสือแจ้งแสดงความบริสุทธิ์ใจ  [255 Kb]
        EB2 หนังสือเวียนการจัดซื้อจัดจ้าง   [255 Kb]
        EB2 print screen ไม่เกิน 100,000  [1,246 Kb]
        EB2 แจ้งเวียนแนวทางจัดซื้อจัดจ้าง  [121 Kb]
 
ณ วันที่ : 04 กย. 63 เวลา 09:07 น.  โดย :  นายเอกชัย สมบัติรัตนากร [สสอ.แม่ออน]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740