ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (งบเหลือจ่าย)
 
      ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (งบเหลือจ่าย) ตามรายละเอียดแนบท้าย
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [669 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ3  [1,468 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ2  [1,123 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  [1,819 Kb]
        ประกาศประกวดราคาฯ  [2,114 Kb]
 
ณ วันที่ : 27 สค. 63 เวลา 10:35 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740