การสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564
 
       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดให้มีการสืบราคาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ วัสดุรังสีการแพทย์ ประจำปี 2564 บริษัท/ห้าง/ร้าน ใด สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        หนังสือแจ้งสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ปี2564  [46 Kb]
        เอกสารสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ปี2564  [116 Kb]
 
ณ วันที่ : 25 สค. 63 เวลา 11:08 น.  โดย :  นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : คุ้มครองผู้บริโภคฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740