งานทันตกรรมในช่วง COVID-19
 
      งานทันตกรรมในช่วง COVID-19
เอกสารดาวน์โหลด
        Newdent OKR3  [919 Kb]
        ตาราง Final Summary -ทันตแพทยสมาคม  [904 Kb]
        ทันตแพทยสภา2  [2,144 Kb]
        ฉบับที่ 3 ประกาศกรมแพทย์ทันตกรรมNewNormal20Jul63  [751 Kb]
        ฉบับที่ 2 ประกาศกรมการแพทย์ Dental COVID19-14 พ.ค  [2,668 Kb]
        ฉบับที่ 1 กรมการแพทย์ 25 มีนาคม 2563  [7,004 Kb]
        แนวทางการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมฉบับที่2  [2,837 Kb]
 
ณ วันที่ : 21 สค. 63 เวลา 14:21 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740