รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขครั้งที่ 4)
 
      รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขครั้งที่ 4)  
เอกสารดาวน์โหลด
        67.กฎหมาย  [39 Kb]
        58.จำนวนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน  [30 Kb]
        56.HA  [3,188 Kb]
        27.ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)  [31 Kb]
        16.ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  [26 Kb]
        14.ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร  [27 Kb]
        ตัวชี้วัดที่มีการแก้ไข ครั้งที่ 4 2563  [530 Kb]
        KPI_2563 (Edit4)  [5,869 Kb]
 
ณ วันที่ : 17 สค. 63 เวลา 14:50 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740