ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
 
      ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        ระบบข้อมูลงานทันตสาธารณสุข การบันทึกข้อม  [2,179 Kb]
        การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้ส  [6,661 Kb]
        คู่มือการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน  [4,653 Kb]
 
ณ วันที่ : 14 สค. 63 เวลา 11:53 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740