การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่
 
      วันที่ 11 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        การพัฒนาระบบการจัดบริการเตียงผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวช  [4,160 Kb]
        การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โครงการหลวง  [2,121 Kb]
        การบำบัดฟื้นฟู รูปแบบ ศูนย์ขวัญแผ่นดิน   [1,313 Kb]
        ผลการดำเนินงาน ด้านการบำบัดยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่   [14,027 Kb]
        รายงานการประชุม(Service Plan) ครั้งที่ 1 ปี 2563  [1,116 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม  [101 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 11 สค. 63 เวลา 13:51 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740