BOQ ห้องทันตกรรม (ก.45/เม.ย.63 / Type A และ Type B)
 
      บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม ตามเอกสารเลขที่ ก.45/เม.ย.63 ทั้ง Type A และ  Type B
เอกสารดาวน์โหลด
        ฺBOQ ห้องทันตกรรม (ก.45/Type A และ Type B)  [6,051 Kb]
 
ณ วันที่ : 10 สค. 63 เวลา 15:26 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740