สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 30 (2563)
 
      สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 30 (2563)
เอกสารดาวน์โหลด
        สถานการณ์โรคไข้เลือดออกระดับประเทศ  [344 Kb]
        สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 30 (2563)  [1,976 Kb]
 
ณ วันที่ : 05 สค. 63 เวลา 13:03 น.  โดย :  นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740