สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 30
 
      สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 30
เอกสารดาวน์โหลด
        สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 30  [0 Kb]
        สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 30  [0 Kb]
 
ณ วันที่ : 05 สค. 63 เวลา 13:01 น.  โดย :  นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th