ไฟล์เอกสารการติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด และแบบรายงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง(case management)
 
      ไฟล์เอกสารการติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด และแบบรายงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง(case management)
เอกสารดาวน์โหลด
        case management เพิ่มเติมอีก 3 เรื่อง  [261 Kb]
        แบบรายงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง(case management)  [304 Kb]
        แบบติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง  [909 Kb]
        แบบติดตามการเยี่ยมทารกและหญิงหลังคลอด  [553 Kb]
        แบบติดตามการเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์  [1,122 Kb]
 
ณ วันที่ : 20 กค. 63 เวลา 09:54 น.  โดย :  นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740