ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563
 
      ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2563 (จังหวัดเชียงใหม่)
ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563

และสามารถดูข้อมูลภาพรวมของแต่ละประเด็นได้ที่
Link เข้าระบบ E-Inspection System 
(ไม่ต้องใช้ Username Password)
http://bie.moph.go.th/e-insreport/ch_report.php?id_round=2&id_group=12&year=2563
เอกสารดาวน์โหลด
        Executive Summary ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์ฯ  [108 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 5 Area Based  [1,670 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 1 โครงการพระราชดำริ  [179 Kb]
        แบบรายงานฯ  [121 Kb]
        ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะฯ  [96 Kb]
 
ณ วันที่ : 18 กค. 63 เวลา 17:16 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740