คณะกรรมการงานผู้สูงอายุสสจ.เชียงใหม่ ปี2563
 
      ข้อมูลร่างคำสั่งคณะกรรมการและร่างภาระงานผู้สูงอายุ
เอกสารดาวน์โหลด
        4ประเด็นคุ้มครองผู้สูงวัยรู้เท่าทันสื่อ  [18 Kb]
        3ประเด็นงานLTC  [13 Kb]
        2ผู้สูงอายุเบาหวาน ความดัน  [40 Kb]
        1ประเด็นงานผส.-ทันตฯ  [15 Kb]
        สรุปประชุมวันที่ 2กค 63  [30 Kb]
 
ณ วันที่ : 15 กค. 63 เวลา 14:04 น.  โดย :  นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740