การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้การวิจัย”
 
      วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  เชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Study)   [2,615 Kb]
        หลักการใช้สถิติในงานวิจัย  [86 Kb]
        การพัฒนาคุณภาพโดยใช้ข้อมูลจากงานประจำ  [1,495 Kb]
        การศึกษาเชิงพรรณณา  [428 Kb]
        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวานวิจัยและหลักการทำวิจัยให้สำเร็จ   [6,115 Kb]
 
ณ วันที่ : 08 กค. 63 เวลา 09:17 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740