การตอบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
      การตอบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสารดาวน์โหลด
        ช่องทางการตอบแบบตอบรับการรับรู้  [109 Kb]
        การตอบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA (กลุ่มงาน)  [27 Kb]
        การตอบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA (รพ./สสอ.)  [39 Kb]
 
ณ วันที่ : 17 มิย. 63 เวลา 13:32 น.  โดย :  กลุ่มงานนิติการ  [สสจ.เชียงใหม่ : นิติการ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740