การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 (จังหวัดเชียงใหม่) วันที่ 24-25 มิ.ย. 2563 นำโดยนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
 
      รายละเอียดตามกำหนดการ 
เอกสารดาวน์โหลด
        ไฟล์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ  [5,456 Kb]
        คปสอ.ดอยสะเก็ด  [6,688 Kb]
        สสจ.ชม.  [10,157 Kb]
        รพ.นครพิงค์  [2,795 Kb]
        Functional Based ประเด็นที่ 4 ลดแออัด ลดรอคอย (รับยาที่ร้านยาและการกระจายผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านขายยา)  [686 Kb]
        โครงการกระจายผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านขายยา  [942 Kb]
        Functional Based ประเด็นที่ 4 ลดแออัด ลดรอคอย (IMC)  [144 Kb]
        Functional Based ประเด็นที่ 4 ลดแออัด ลดรอคอย (Smart Hospital)  [442 Kb]
        Service Plan 16 สาขาออร์โธปิดิกส์  [101 Kb]
        Service Plan 15 รับบริจาคอวัยวะ  [123 Kb]
        Service Plan 14 สาขาทันตกรรม  [107 Kb]
        Service Plan 13 สาขา IMC  [184 Kb]
        Service Plan 12 สาขา COPD  [203 Kb]
        Service Plan 11 สาขาสูติกรรม ตก.แม่และเด็ก  [121 Kb]
        Service Plan 10 สาขาศัลยกรรม (ODS)  [271 Kb]
        Service Plan 09 หลอดเลือดสมอง  [175 Kb]
        Service Plan 08 สาขาตา  [99 Kb]
        Service Plan 07 สาขาหัวใจ  [109 Kb]
        Service Plan 06 สาขาอุบัติเหตุ  [117 Kb]
        Service Plan 05 สาขามะเร็ง  [100 Kb]
        Service Plan 04 สาขากุมารเวชกรรม  [209 Kb]
        Service Plan 03 สาขาทารกแรกเกิด  [101 Kb]
        Service Plan 02 สาขาอายุรกรรม (SEPSIS)  [132 Kb]
        Service Plan 01 สาขาไต  [100 Kb]
        Area Based ประเด็นที่ 7 Health Literacy ในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง NCDs  [163 Kb]
        Area Based ประเด็นที่ 6 COPD  [285 Kb]
        Area Based ประเด็นที่ 5 วัณโรค  [981 Kb]
        Functional Based Area Based ประเด็นที่ 4 ลดแออัด ลดรอคอย (การฆ่าตัวตายสำเร็จ)  [113 Kb]
        Functional Based ประเด็นที่ 4 ลดแออัด ลดรอคอย (RDU)  [361 Kb]
        Functional Based ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย (ผู้สูงอายุ CP LTC)  [141 Kb]
        Functional Based ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย (ผู้สูงอายุ)  [223 Kb]
        Functional Based ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย (พัฒนาการเด็ก)  [157 Kb]
        Functional Based ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย (แม่และเด็ก)  [296 Kb]
        Agenda Based ประเด็นที่ 2 อาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ  [212 Kb]
        Agenda Based ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์ฯ  [225 Kb]
        Agenda Based ประเด็นที่ 1 โครงการพระราชดำริ  [95 Kb]
        บทนำ ข้อมูลทั่วไป รอบที่ 2/2563  [1,288 Kb]
        Agenda Chiang Mai 24 - 25 มิ.ย. 2563  [167 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 25 มิย. 63 เวลา 18:28 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740