การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่
 
      วันที่ 8  เมษายน  2563 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบ บสต. version 30 ระบบต้องโทษ  [227 Kb]
        แบบ บสต. version 30 ระบบบังคับ  [162 Kb]
        แบบ บสต. version 30 ระบบสมัครใจ  [252 Kb]
        แบบ บสต. version 30 ค่ายปรับเปลี่ยน  [269 Kb]
        แบบ บสต. version 30 รวมทุกระบบ  [333 Kb]
 
ณ วันที่ : 08 เมย. 63 เวลา 08:32 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740