แนวทางดำเนินงานและจัดป้ายโรงพยาบาลใช้ผัก ผลไม้ วัตถุดิบปลอดภัย
 
      แนวทางดำเนินงานและแบบตัวอย่างจัดทำป้ายโรงพยาลใช้ผัก ผลไม้ วัตถุดิบปลอดภัย ได้มาตรฐาน
เอกสารดาวน์โหลด
        2.แบบตัวอย่างป้ายเพื่อใช้จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงว่าโรงพยาบาลใช้ผัก ผลไม้ วัตถุดิบปลอดภัยได้มาตรฐาน  [1,467 Kb]
        1.สำเนาหนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่1แนวทางการดำเนินงานรพ.อาหารปลอดภัย  [936 Kb]
        3.หนังสือแจ้งรพท./รพช แนวทางดำเนินงานและจัดทำป้ายรพ.ใช้ผัก ผลไม้ วัตถุดิบปลอดภัย  [560 Kb]
        4.หนังสือแจ้งรพ.นครพิงค์แนวทางดำเนินงานและจัดทำป้ายรพ.ใช้ผัก ผลไม้ วััตถุดิบปลอดภัย  [551 Kb]
 
ณ วันที่ : 27 มีค. 63 เวลา 11:22 น.  โดย :  นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง [สสจ.เชียงใหม่ : คุ้มครองผู้บริโภคฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740