การประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองและการบำบัดแบบเสริมแรงจูงใจ (Motivational Interviewing and Motivational Enchantment Therapy : MI & MET)
 
      ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        Substance Violence Depression  [2,645 Kb]
        ผลกระทบทางสุขภาพจากแอลกอฮอล์และยาสูบ   [3,369 Kb]
        การสัมภาษณ์และการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ  [1,808 Kb]
        กลุ่มสร้างแรงจูงใจ  [1,726 Kb]
        ความผิดปกติที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด  [3,171 Kb]
        การประเมินและคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด  [2,201 Kb]
        กำหนดการ  [117 Kb]
        ชีวิตของมะลิ  [54 Kb]
        แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบาบัดรักษา V2  [144 Kb]
        แบบทดสอบการติดบุหรี่  [81 Kb]
        แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา  [398 Kb]
        การให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเสพติด  [2,036 Kb]
        ASSIST  [1,152 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 09 มีค. 63 เวลา 16:27 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740