ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่
 
      วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        ประชุมคณะกรรมการ SP 1_2563  [3,258 Kb]
        ผลการดำเนินงานเรือนจำกลางเชียงใหม่  [1,155 Kb]
        ผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา 2  [12,698 Kb]
        ผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา 1  [4,941 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม  [18 Kb]
        รายงานการประชุม(Service Plan) ครั้งที่ 4 ปี 2562  [1,369 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 14 กพ. 63 เวลา 10:01 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740