เอกสารแนวทางการดำเนินงานนโบายรพ.อาหารปลอดภัยปี2563
 
      ประกาศนโยบายรพ.อาหารปลอดภัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        เอกสารแนวทางการดำเนินงานรพ.อาหารปลอดภัยปี2563(ประกาศนโยบายรพ.อาหารปลอดภัยสสจ.เชียงใหม่)  [2,676 Kb]
        1.สำเนาหนังสือปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.02.3/21506 ลงวันที่4ส.ค.2560  [99 Kb]
        2.ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เรื่องนโยบายรพ.อาหารปลอดภัย ปี2563  [601 Kb]
        3. แบบสรุปด้านสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ปี2562  [706 Kb]
        4.(ประชาสัมพันธ์)ฐานข้อมูลประเภทอาหารสดปลอดภัยปี2562  [637 Kb]
        5.รายการอนุญาตด้านอาหารประเภทผัก ผลไม้สด(ประชาสัมพันธ์)  [220 Kb]
        หนังสือแจ้งรพช. / รพท.แนวทางการดำเนินงานรพ.อาหารปลอดภัยปี2563  [540 Kb]
        หนังสือแจ้งรพ.นครพิงค์แนวทางการดำเนินงานรพ.อาหารปลอดภัยปี2563  [534 Kb]
        ประชาสัมพันธ์ชื่อกลุ่มเกษตรกรตลาดนัดอินทรีย์จ.เชียงใหม่  [76 Kb]
        เอกสารแนวทางการดำเนินงานรพ.อาหารปลอดภัยปี 2563(ประกาศนโยบายสสจ.ชม)  [2,676 Kb]
 
ณ วันที่ : 11 กพ. 63 เวลา 14:17 น.  โดย :  นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง [สสจ.เชียงใหม่ : คุ้มครองผู้บริโภคฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740