การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทาง นโยบายการบำบัดรักษาและพื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
 
      การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทาง นโยบายการบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข" วันที่ 9 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        ข้อแตกต่างประชุมอบรม  [1,456 Kb]
        ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  [194 Kb]
        ชี้แจงนโยบาย ปี 2563  [6,115 Kb]
        ตัวอย่างการเขียนโครงการ  [44 Kb]
        แบบฟอร์มจัดทำแผนยาเสพติด 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  [47 Kb]
        แบบฟอร์มจัดทำแผนยาเสพติด 2563 โรงพยาบาล  [46 Kb]
        กำหนดการประชุมฯ  [108 Kb]
        ทิศทาง นโยบายการดำเนินงานด้านการบำบัดยาเสพติด  [6,522 Kb]
        มาตรฐาน/แนวทาง การบำบัดฟื้นฟู ระบบบำบัด  [1,059 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 13 มค. 63 เวลา 15:34 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740