การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
 
      การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        นโยบายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ TO BE NUMBER ONE CHIANGMAI  [58 Kb]
        วาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่  [76 Kb]
        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ To Be ปี 2562  [1,359 Kb]
        สรุปรายงานการประชุม 17 พ.ค 62  [179 Kb]
        สรุปผลการดำเนินงาน TO BE BUMBER ONE สสจ.ชม 62  [13,723 Kb]
        สรุปผลการดำเนินงาน TO BE BUMBER ONE สถานศึกษา 62  [1,228 Kb]
        สรุปผลการดำเนินงาน TO BE BUMBER ONE ชุมชน 62  [877 Kb]
        สรุปผลการดำเนินงาน TO BE BUMBER ONE สถานประกอบการ 62  [2,146 Kb]
        สรุปผลการดำเนินงาน TO BE BUMBER ONE ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 62  [4,186 Kb]
 
ณ วันที่ : 09 ธค. 62 เวลา 19:06 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740