เอกสารประกอบการลาศึกษา
 
      เอกสารประกอบการลาศึกษา
เอกสารดาวน์โหลด
        เอกสารประกอบการทำสัญญาลาศึกษา  [60 Kb]
        แบบคำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ  [84 Kb]
        แบบ ศน.3  [73 Kb]
        แบบ ศน.2  [121 Kb]
        แบบ ศน.1  [78 Kb]
        แบบขออนุญาตไปสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน  [396 Kb]
        ใบแสดงความจำนงขอไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ  [362 Kb]
        แนวทางการลาศึกษา  [57 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 24 พย. 65 เวลา 16:00 น.  โดย :  -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : ทรัพยากรบุคคล]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th