เอกสารประกอบการลาศึกษา
 
      เอกสารประกอบการลาศึกษา
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการลาศึกษา  [57 Kb]
        เอกสารประกอบการทำสัญญาลาศึกษา  [61 Kb]
        ขออนุมัติลาศึกษา ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน  [108 Kb]
        แบบคำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ  [84 Kb]
        แบบ ศน.3  [73 Kb]
        แบบ ศน.2  [108 Kb]
        แบบ ศน.1  [63 Kb]
        แบบแสดงความจำนงขอไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ  [927 Kb]
        หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่ 15 ก.ย. 52  [187 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 07 กพ. 65 เวลา 10:35 น.  โดย :  -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : ทรัพยากรบุคคล]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th