สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 43 (2562)
 
      สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 43 (2562)
เอกสารดาวน์โหลด
        สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 43 (2562)  [2,028 Kb]
 
ณ วันที่ : 04 พย. 62 เวลา 16:04 น.  โดย :  นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740