ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลฯ"
 
      กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงาน การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร (ระดับภาคและกลุ่มจังหวัด)
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.pad.moi.go.th หัวข้อ คลังหนังสือเวียน
 
ณ วันที่ : 29 ตค. 62 เวลา 11:41 น.  โดย :  นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740