การประชุมคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562
 
      วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        การประชุมคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) จังหวัดเชียงใหม่  [4,536 Kb]
 
ณ วันที่ : 28 ตค. 62 เวลา 08:23 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740