แบบฟอร์มขอความร่วมมือจัดบริการในโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า”ตุลาคม 2562
 
      -แบบฟอร์ม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและ
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2562

-แบบฟอร์ม Chiang Mai Cavity-Free Future Day


เอกสารดาวน์โหลด
        คนไทยสดุดีสมเด็จย่า วันจันทร์ที่ 21 ตค 62  [1,176 Kb]
        แบบรายงานกิจกรรมโครงการรณรงค์ คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า ตุลาคม 2562  [13 Kb]
        กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2562  [485 Kb]
        Chiang Mai Cavity-Free Future Day.  [727 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 21 ตค. 62 เวลา 12:17 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740