มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน(รพ .สส.พท.) Thai Traditonal Medicine & Integrative Medicine Promoting Hospital Standard (TIPhS)
 
      คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน(รพ .สส.พท.) Thai Traditonal Medicine & Integrative Medicine Promoting Hospital Standard (TIPhS) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานผลการประเมินรวมอำเภอ  [13 Kb]
        บบประเมิน รพ.สส.พท. ระดับรพ.สต.  [63 Kb]
        แบบประเมิน รพ.สส.พท. ระดับโรงพยาบาล  [53 Kb]
        คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน(รพ .สส.พท.) Thai Traditonal Medicine & Integrative Medicine Promoting Hospital Standard (TIPhS)  [5,993 Kb]
        แบบคำนวนคะแนนมาตรฐาน รพ.สส.พท  [60 Kb]
        รายงานผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.อำเภอ  [38 Kb]
 
ณ วันที่ : 03 ตค. 62 เวลา 15:50 น.  โดย :  นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : การแพทย์แผนไทย ฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th