การประชุม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562
 
      ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        Harm Reduction  [3,469 Kb]
        (ร่าง) พระราชบัญญัติบำบัดฟื้นฟู คุ้มครองดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ใช้ยาเสพติด พ.ศ. .......  [392 Kb]
        รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่  [3,179 Kb]
        รายงานการประชุม (Service Plan) ครั้งที่ 3 ปี 2562  [1,081 Kb]
        การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด   [2,134 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม  [129 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 24 กย. 62 เวลา 08:29 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740