เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 3/2562
 
      การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร(Chiang Mai Provincial Supporter Executive Board) ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 13 กันยายน  2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ (ห้องประชุม 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 3/2562  [0 Kb]
 
ณ วันที่ : 11 กย. 62 เวลา 09:05 น.  โดย :  นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th